خدمات الکسا

سایت الکسا یکی از مراجع مهم در زمینه رتبه بندی وب سایت ها بر اساس تعداد بازدید کننده-مدت زمان حضور کاربر- ماندگاری بازدید کننده و … می باشد هرچه این رتبه عدد پایین تر باشد بهتر است

خدمات الکسا

 

برای دیدن خدمات مربوط به لینک های زیر مراجعه کنید

کاهش رتبه الکسا

کاهش بانس ریت

افزایش درصد Search Traffic

تغییر Upstream Sites

افزایش لینک الکسا

افزایش Daily Time

افزایش Pageviews