کاهش رتبه الکسا

کاهش رتبه الکسا بر مبنای آخرین الگوریتم محاسبه رتبه سایت الکسا

نکات مهم در مورد پکیج های کاهش رتبه الکسا

*قبل از هرگونه سفارش پکیج جهت مشاوره درباره هاست خود با ما تماس بگیرید.

*هرگونه قطع شدن هاست باعث آسب به رتبه الکسا می شود ، سفارش لغو و هیچ گونه وجه عودت داده نمی شود .لطفا از ظرفیت هاست خود مطمئن شوید سپس سفارش بدهید.

*بازدید های فوق جهت کاهش رتبه الکسا می باشد در صورت نیاز به افزایش درصد موتور جستجو در الکسا و سایر خدمات الکسا به قسمت مربوطه مراجعه کنید و یا تماس بگیرید.

*جهت سوال در مورد مدت زمان رسیدن به رتبه مورد نظر تماس بگیرید.

*در هنگام تکمیل سفارش در سبد خرید قسمت یادداشت سفارش نام سایت خود را وارد کنید

*در صورت نیاز به رتبه های خارج از پکیج های زیر با ما تماس بگیرید

زیر 1000 ایران
890000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 2000 ایران
520000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 5000 ایران
250000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 10000 ایران
120000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 800 ایران
1200000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 500 ایران
1600000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 300 ایران
3000000 تومان
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید
زیر 200 ایران
تماس بگیرید
 • ماهانه
 • بازدیدهای هدفمند برای الکسا
 • کاهش بانس ریت:
 • پکیج عمومی آموزش سئو :
 • زمان رسیدن به هدف: تماس بگیرید