...

کاهش بانس ریت سایت

 

بانس ریت یا نرخ فرار هر سایت بسیار مهم می باشد . نرخ فرار هر چه عدد کمری باشد بهتر است .هنگامی که کاربر وارد سایت می شود و به هر دلیل بدون باز کردن صفحات دیگر سایت خارج می شود فرار کاربر یا افزایش بانس ریت سایت نامیده می شود.

*قبل از سفارش پکیج های کاهش بانس ریت با پشتیبانی تماس بگیرید تا سایت شما را آنالیز و پکیج مناسب را به شما معرفی کنیم.

*پکیج های فوق در کاهش رتبه الکسا هم تاثیر دارد.

*هنگام ثبت سفارش اطلاعات مربوط به سفارش خود را در قسمت توضیحات دقیق وارد نمایید یا با پشتیبانی تماس بگیرید و اطلاع دهید.

کاهش بانس ریت