...

افزایش Pageviews

 

افزایش Pageviews میانگین تعداد صفحاتی که یک کاربر در سایت باز میکند میگویند هر چه این عدد بالاتر برود بهتر هست.

*برای انتخاب پکیج افزایش Pageviews  مناسب سایت و محاسبه هزینه تماس بگیرید.

افزایش pageviews