...

افزایش Daily Time

دیلی تایم یا مدت زمان حضور کاربر در سایت می باشد.

الکسا میانگین مدت زمان کاربران در سایت را محاسبه و در سایت درج میکند. در پکیج های افزایش  Daily Time به نحو مطلوبی این مورد در سایت شما بهبود پیدا میکند.

 

لطفا جهت بررسی وضعیت فعلی سایت شما و محاسبه پکیج مناسب با ما تماس بگیرید.

افزایش Daily Time